Ny næstformand og kontingent


Klubben har fået ny næstformand. På sit første møde efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Grete Duus Hansen som ny næstformand. Hun afløser dermed Inge Hansen, der ikke ønskede genvalg på generalforsamlingen.

Konstitueringen betyder endvidere, at Ole Larsen fortsætter som formand og Peder Hedemann som kasserer. De er begge på valg i 2024.

Der er nu åbnet for betaling af 2023-kontingentet på 350 kr. Man kan enten betale kontant til Peder Hedemann eller til klubbens bankkonto (Kontonummer vil fremgå af nyhedsbrev, der bliver udsendt i uge 11). Betalingsfrist er 1. april.