Bestyrelse


     Ole Larsen   

                Formand              

Mobil : 20486128

Mail : olelarsen@rudme.dk 

  

Ingrid Larsen

Kasserer

Tlf. : 

Mail: 

                   Kirsten Sørensen

                   Næstformand

Mobil:

 Mail:

 

Jørgen Larsen

Bestyrelsesmedlem

             Mobil:             

    Mail:   

                      

Gunner Leeberg

Bestyrelsesmedlem

Mobil: 24617222

Mail:  leeberg1@live.dk