Bestyrelsen har konstitueret sig


                               

Formand: Ole Larsen

Næstformand: Kirsten Sørensen

Kasserer: Ingrid Larsen.

En række ansvarsområder blev fordelt:

Forplejning m.v. ved stævner og turneringer: Kirsten Sørensen

Baner og materialer: Gunner Leerberg

Booking af hal: Jørgen Larsen

PR, invitationer og kontakt til myndigheder m.v.: Ole Larsen