Ekstraordinær generalforsamling

             

                  Ekstraordinær generalforsamling

                Mandag 18. marts 2024 kl. 16.15

                              Lethallen

                                  Dagsorden

  1. Valg af dirigent og referent

 

  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg: Ole Larsen (Genopstiller)

             Peder Hedemann (Genopstiller ikke)

             Grete Duus Hansen (Genopstiller ikke)

             Charles Allen (Udtræder udenfor tur)

 

  1. Valg af 2 suppleanter

 

  1. Valg af revisor

På Valg: Hans Sørensen

  1. Valg af 2 revisorsuppleanter
  2. Eventuelt

 


Marts-stævne Dame-Double

           

           Midtfyns Petanque Klub

                 Dame-Double

          Søndag 17. marts kl. 10

 Double med fast makker. Fem kampe efter Swiss stige system.

Præmier til tre bedste par: 450 kr. – 300 kr. – 150 kr.

Deltager-gebyr: 90 kr.

Morgenmad kl. 9.00: Rundstykke, marmelade,smør,kaffe/the (Med i prisen)

Der sælges kaffe, øl og vand hele dagen.

Tilmelding: olelarsen@rudme.dk/ Mobil: 20486128 (Senest: 12. marts)

Info: www.midtfynspetanqueklub.dk

 

Midtfyns Lethal: Søvej 36, 5750 Ringe

TILMELDTE HOLD TIL STÆVNET

 


Flot tilslutning til stævne

                       

Der var tæt på udsolgt, da 20 par fra ni forskellige klubber dystede hele søndagen (25. februar) i lethallen.

Styrkeforholdet mellem top og bund var som ved tidligere stævner tydelig, men alligevel blev stævnet præget af mange jævnbyrdige og spændende kampe.

Der kom dog en klar vinder: Ulla Wang, Kliken, og Salvatore Bisci, Odense PK, vandt som eneste alle fem kampe. Niels Vogensen – Pierre Tassone, Odense PK, og Anne Marie Bigum – Brian Taastrup, Star Masters, sluttede på de næste pladser.

Midtfyn havde fem par med i stævnet. Henriette og Kirsten Lund klarede sig bedst på en delt syvendeplads.

 

>> Se flere billeder under Galleri – Stævne billeder <<


Generalforsamling – status

                   

På generalforsamlingen fredag aften lykkedes det ikke at finde det nødvendige antal kandidater til en fuldtallig bestyrelse (Fem medlemmer). Status er at Gunner Leerberg fortsætter (ikke på valg), Ole Larsen genopstiller og Jørgen Larsen er parat til at stille op – men kun for et år. Så der mangler altså mindst to kandidater.

Der vil derfor blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling mandag 18. marts lige efter den normale mandagstræning. Det kunne blive kl. 16.15 i lethallen eller idrætscentret, men det vil fremgå af mødeindkaldelsen, der kommer i næste uge.

Det er bestyrelsens opfattelse, at kandidater til bestyrelsen skal findes INDEN den ekstraordinære generalforsamling. Den opgave skal ALLE medlemmer være med til at løse, hvis klubben skal overleve. Hvis der ikke kan vælges en bestyrelsen den 18. marts, så vil næste skridt nemlig være at holde endnu en generalforsamling med opløsning af klubben som eneste punkt. En sådan beslutning kan få alvorlige konsekvenser for lethallen, der får næsten alle sine indtægter fra klubben. Desuden siger vi farvel til klubbens formue som p.t. er 61.000 kr.

Vi er derfor nødt til hver især at tage stilling til, om vi vil tage ansvaret for at finde en bestyrelse eller ansvaret for at lukke Midtfyns Petanque Klub.

Den nuværende bestyrelse fortsætter indtil den ekstraordinære generalforsamling.

 

Venlig hilsen

Bestyrelsen


Sådan bruger du hjertestarteren

 

  • Hvad gør du, når du som den første – måske eneste – skal hjælpe et menneske med hjertestop?

Det gav Kenny Brage Christensen, Hjerteforeningen, nogle enkle men præcise råd om på et hjertestarterkursus i lethallen. I 2023 blev der sat en hjertestarter op på lethallen og med kurset ønskede bestyrelsen at tilbyde klubbens medlemmer et lynkursus i, hvordan den skal bruges.

Den korte vejledning fra instruktøren lød: – Start førstehjælp straks, ring 112 og når du får en hjertestarter så følg de instruktioner, den giver.

13 medlemmer deltog i kurset.

>> Se flere billeder under Galleri-Diverse billeder <<