Nyvalg og højere kontingent


                       

                          Referat fra generalforsamlingen 2023 

Otto larmede udenfor men det gik stille og roligt indenfor, da Midtfyns Petanque Klub afviklede sin generalforsamling på Guldhøj.

Bestyrelsen har fået et nyt medlem, Grete Duus Hansen, som afløser Inge Hansen, der valgte at trække sig efter mange års stort arbejde. Gunner Leeberg og Charles Allen blev genvalgt.

Klubben har også fået en ny revisor: Birthe Nielsen. Hun afløser Ulla Johansen, der ikke ønskede genvalg. Hans Chr. Andersen og Ruby Axelsen blev valgt som suppleanter til bestyrelsen.

Generalforsamlingen godkendte et forslag fra bestyrelsen om at hæve kontingentet til 350 kr. årligt. Det har – bortset fra en kort periode omkring lethal-byggeriet – ligget på 300 kr. siden 1999!

Formanden, Ole Larsen, fremhævede i sin beretning, at 2022 havde været præget af et højt aktivitetsniveau med flere nye tiltag. Han oplyste, at bestyrelsen også i 2023 har planer om nye tilbud til medlemmerne.

Klubben har 56 medlemmer mod 44 for et år siden. 22 af medlemmerne deltog i generalforsamlingen.