Generalforsamling – status


                   

På generalforsamlingen fredag aften lykkedes det ikke at finde det nødvendige antal kandidater til en fuldtallig bestyrelse (Fem medlemmer). Status er at Gunner Leerberg fortsætter (ikke på valg), Ole Larsen genopstiller og Jørgen Larsen er parat til at stille op – men kun for et år. Så der mangler altså mindst to kandidater.

Der vil derfor blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling mandag 18. marts lige efter den normale mandagstræning. Det kunne blive kl. 16.15 i lethallen eller idrætscentret, men det vil fremgå af mødeindkaldelsen, der kommer i næste uge.

Det er bestyrelsens opfattelse, at kandidater til bestyrelsen skal findes INDEN den ekstraordinære generalforsamling. Den opgave skal ALLE medlemmer være med til at løse, hvis klubben skal overleve. Hvis der ikke kan vælges en bestyrelsen den 18. marts, så vil næste skridt nemlig være at holde endnu en generalforsamling med opløsning af klubben som eneste punkt. En sådan beslutning kan få alvorlige konsekvenser for lethallen, der får næsten alle sine indtægter fra klubben. Desuden siger vi farvel til klubbens formue som p.t. er 61.000 kr.

Vi er derfor nødt til hver især at tage stilling til, om vi vil tage ansvaret for at finde en bestyrelse eller ansvaret for at lukke Midtfyns Petanque Klub.

Den nuværende bestyrelse fortsætter indtil den ekstraordinære generalforsamling.

 

Venlig hilsen

Bestyrelsen