Ekstraordinær generalforsamling


             

                  Ekstraordinær generalforsamling

                Mandag 18. marts 2024 kl. 16.15

                              Lethallen

                                  Dagsorden

  1. Valg af dirigent og referent

 

  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg: Ole Larsen (Genopstiller)

             Peder Hedemann (Genopstiller ikke)

             Grete Duus Hansen (Genopstiller ikke)

             Charles Allen (Udtræder udenfor tur)

 

  1. Valg af 2 suppleanter

 

  1. Valg af revisor

På Valg: Hans Sørensen

  1. Valg af 2 revisorsuppleanter
  2. Eventuelt