Generalforsamling 2023


Hermed indkaldelse til generalforsamlingen den 17. februar. Bemærk at der af hensyn til traktement er tilmelding senest 13. februar.

                                     

                     DAGSORDEN: KLIK PÅ MERE HERUNDER 

    Generalforsamling

    Fredag 17. februar kl. 19.00

    Guldhøj, Floravej 11

 

     Dagsorden

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning for 2022
 3. Årsrapport og revideret regnskab for 2022 til godkendelse
 4. Budget for 2023 til godkendelse
 5. Fastsættelse af kontingent

(Bestyrelsen foreslår forhøjelse)

 1. Indkomne forslag
 2. Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg: Gunner Leerberg, Charles Allen (Begge modtager genvalg)

             Inge Hansen (udtræder udenfor tur)

             Peder Hedemann (udtræder udenfor tur)

 1. Valg af 2 suppleanter
 2. Valg af revisor

På Valg: Ulla Johansen

 1. Valg af 2 revisorsuppleanter
 2. Eventuelt

Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før.

 

Klubben er vært for 1 øl/vand, 3 håndmadder, kaffe og kage.

 

Af hensyn til traktement tilmelding senest 13. februar til formanden

(olelarsen@rudme.dk) eller på liste i lethallen.

 

Bestyrelsen