Inge Hansen


Generalforsamlingen

Vi var 23 til generalforsamlingen som forløb i god orden. Desværre ønskede Grete ikke genvalg. Heldigvis blev Ole valgt til bestyrelsen. Heller ikke Peder ønskede genvalg. Han har lovet at fortsætte 1 år så vi håber nogen vil overtage. Bestyrelsen består nu af Ole som formand desuden Peder, Inge, Charles og Gunner 


Generalforsamling

Midtfyns Petanqueklub af holder generalforsamling på Guldhøj Floravej 11 fredag d.18-2 2022 kl.18,00


klubmesterskab

Midtfyns afholdt klubmesterskab onsdag d.13 oktober2021 i Lethallen. Der deltog 24 medlemmer. I år var det Benny,   der vandt pokalen. Nr .2 blev Mogens og nr. 3 blev Peder. Vi startede kl. 14 med Gretes hjemmebag og medbragt kaffe. Efter 3 kampe blev der holdt spisepause med 3 håndmadder fra brugsen. Efter yderlig 2 kampe var alt afgjort.


Generalforsamling

Midfyns afholdt generalforsamling d.14-2-2020 på Guldhøj.Der deltog 19 medlemmer ud af de 52 vi er på nuværende tidspunkt. Grete fortalte om, hvad der var sket i årets løb. Der blev valgt bestyrelse og suppleanter. Bestyrelsen fortsatte uændret. Som suppleanter blev  Ruby og Hans Sørensen valgt. Bagefter nød vi Ryslinge forsamlingshus` gode mad