Generalforsamlingen den 20. februar.

Bestyrelsen blev pålagt at undersøge sammenlægning af Lethallen og Petanqueklubben, skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling inden 20. august .

Bestyrelsen består af

Formand: Grete Lind Sørensen

Næstformand: Inge Hansen

Kasser: Peder Hedemann

Referent: Charles Allen

Bestyrelsesmedlem: Erik Knudsen

1 suppleant Gunnar Johansen, 2. suppleant Poul Fredskilde

Revisor: Ulla Johansen

Revisor suppleant: Ole Nielsen