Midtfyns Petanqueklub
Indbyder til ordinær generalforsamling
i Midtfyns Fritidscenter, Søvej 34,5750 Ringe
fredag den 20. februar 2015 kl. 18.00

Dagsorden:

Pkt. 1       Valg af dirigent og referent
Pkt. 2       Bestyrelsens beretning for 2014
Pkt. 3       Revisionens påtale af overførsel til Lethal
Pkt. 4       Årsrapport for 2014 og revideret regnskab til  godkendelse.
Pkt. 5       Budgetforslag fra bestyrelsen for 2015 til godkendelse
Pkt. 6       Fastsættelse af kontingent for 2015
Pkt. 7       Indkomne forslag
Bestyrelsen kommer med forslag til nye vedtægter
Pkt. 8       Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
På valg er: Charles Allen og Erik Knudsen
Pkt. 9       Valg af 1 suppleant, på valg er Eskil Madsen
Pkt. 10     Valg af revisor
Valg af  revisorsuppleant
Pkt. 11    Eventuelt.

Forslag skal være formanden i hænde senest 13. februar

Klubben er vært med 1 øl / vand og kaffe.
Der kan bestilles 3 stk. håndmadder   til 40 kr. ved Inge  senest 16.februar,
Inges mail: bodille@aarslevnet.dk
Tlf: 28348876

1 bilag vedlagt: Årsrapport-budget.

Bestyrelsen

Download indbydelse som pdf fil

Midtfyns_Petanqueklub_generalforsamling_20_februar_2015